Preview Mode Links will not work in preview mode

בואו נדבר על זה

Feb 7, 2020

כבר שנת 2020, ואנשים רוצים לחיות בצורה יותר טבעית. אבל מה זה בכלל התנהגות טבעית? האם זה דבר שיכול להישתנות עם הזמן וההתפתחות של החברה? צח מביא הרבה נתונים מתחומי המדע, תזונה ובריאות...


Jan 21, 2020

חורף קר בחוץ, וכולם אוהבים להתנחם בסיר גדול של חמין. אבל מה עומד מאחורי הבישול בחברה המודרנית? האם זה סתם שריד של אינסטינקטים הישרדותיים שדוחף אותנו למצוא דרכי בישול יותר...


Dec 29, 2019

החיים מלאים בעדינויות ורמזים דקים, שאם לא נשים להם לב, יעלמו ויחלפו מעל ראשינו. מהאקוסטיקה בדירה שלך ועד לצורה שבה אנחנו מדברים אחד עם השניה, נואנסים קיימים בכל רובד של חיינו. 


Dec 16, 2019

 

עצרו הכול ובואו נדבר על ספונטניות...עכשיו! השאלה מה מניע אותנו. האם זה בא מבפנים או שאנחנו נכנעים לאיזה לחץ חיצוני? לכולנו יש מקום להיות קצת יותר ספונטניים בחיים, אז יאללה!


Nov 25, 2019

מייק שונא את זה, אבל לצח זה לא אכפת. זה פרק חמוד במיוחד! אנחנו מקשקשים על כל דבר שמזכיר לנו את המילה "חמוד" מה שנראה יותר ויותר כאתגר לאורך הפרק. מקווה שתהנו